Rasmus Clausen

Formand for Venstre i Horsens Kommune og suppleant til Regionsrådet i Region Midtjylland
Rasmus Clausen - Regionsrådskandidat

MENNESKE FØRST

Sundhedsvæsenet skal have mere fokus på mennesket fremfor systemtænkningen. Derfor skal der være mere frit valg og flere rettigheder til de fødende f.eks. ret til samme jordemoder gennem hele forløbet og ret til to dages ophold på et hospital eller et barselshotel efter fødslen. 

SunDhedEn Koster 10 %

Sundhed er både en meget stor økonomi og mange arbejdspladser.

Sundhedssystemet lægger beslag på ca. 10 % af den samlede økonomiske aktivitet i Danmark. Det er en af samfundets største enkeltsektorer. Derfor betyder det rigtig meget, hvordan vi får så meget som overhovedet muligt ud af vores investering i sundhed. Sundhed som begreb spiller med andre ord en meget stor rolle i samfundet – både økonomisk og jobmæssigt. 

Sammen med Venstre vil jeg holde fokus på

- at den besluttede hospitalsstruktur fastholdes. Den evige kamp om at få ændret placeringen af regionens sundheds-arbejdspladser er ikke konstruktiv i et regions-perspektiv. I takt med, at nye behandlingsformer opstår, kan fordelingen af både nye og gamle specialer dog ændre sig.

- at alle hospitalerne har øje på deres attraktivitet i forhold til at rekruttere personale med de rette kompetencer.

- at hospitalerne bliver ved med at være vigtige uddannelsessteder for mange sundhedsuddannelser og dermed også et væsentligt grundlag for beskæftigelsen og rekrutteringsmulighederne i lokalområderne.


Vores fælles mål må være EN sundhedssektor i Verdensklasse

Sundhed i verdenskalsseUdnyt privat-hospitalerne, når de offentlige ikke når at behandle patienterne hurtigt nok. Patienten kommer altid i første række.

Mærkesager

  • Patienten er et menneske – ikke blot en arbejdsopgave. Sygeplejersken er et menneske – ikke blot en del af et system. Mennesket først. Ud med kassetænkning mellem stat, region og kommune.
  • Udnyt privathospitalerne, når de offentlige ikke når at behandle patienterne hurtigt nok. Patienten kommer altid i første række.
  • Mere frit valg og flere rettigheder til de fødende, som f.eks. ret til samme ansvarlige jordemoder …
LÆS MERE
Billeder fra Flickr
Billeder fra Flickr
Billeder fra Flickr