Rasmus Clausen

Formand for Venstre i Horsens Kommune og suppleant til Regionsrådet i Region Midtjylland

Fødsel

- ET LYKKELIGT ØJEBLIK

Det er et lykkeligt øjeblik at blive forældre til et nyfødt barn. Mange måneders forventning, glæde og hårdt arbejde forløses i et lille nyt liv.

Selvom fødsler er hårde, bør oplevelsen omkring en fødsel være så god som overhovedet muligt. Det er desværre ikke tilfældet for alle forældre i dag.

For de fødendes vilkår i Danmark er ikke gode nok. Alt for mange familier forlader fødegangen med en dårlig oplevelse og efterlades med ar på sjælen efter det, der skulle være et af livets største øjeblikke. Det vil jeg sammen med Venstre ændre på.

Sammen med Venstre ønsker jeg at styrke de fødendes muligheder og rettigheder i det danske sundhedsvæsen. Det skal være en god og tryg oplevelse at føde i Danmark.


Venstre Har stillet 7 Forslag

1. Ret til at have den samme jordemoder gennem hele forløbet for at skabe bedre sammenhæng.

2. Frit valg til fødende om at vælge mellem offentlig og privat.

3. Ret til to dages ophold på hospital eller barselshotel efter fødslen.

4. En tryg start på forældrelivet med hjemmebesøg af kendt jordemoder og sundhedsplejerske.

5. Fødsels- og forældreforberedelse i mindre hold.

6. Tilbud om screening af efterfødselsreaktion til begge forældre og direkte henvisning.

7. Opmærksomhed om organiseringen af fødeområdet.

Forslag 1: 

Ret til samme jordemoder gennem hele forløbet for at skabe bedre sammenhæng
Det er afgørende, at danske forældre føler sig hørt og set i forbindelse med graviditeten. Der kan opstå tvivl og utryghed i løbet af et graviditetsforløb, men det er vigtigt, at alle kommende forældre føler sig trygge gennem hele forløbet.

Desværre oplever mange vordende forældre et usammenhængende forløb på tværs af både praktiserende læge, sygehus og den kommunale sundhedspleje.

Forslag 2: 

Frit valg til fødende om at vælge mellem offentlig og privat
Nogle gravide ønsker at vælge et privat alternativ til det offentlige tilbud på fødeområdet. Desværre er mulighederne for forskellige på tværs af landet. Gravide i Region Sjælland har f.eks. mulighed for at vælge et privat tilbud, hvor pengene følger patienten, hvis det er det, de ønsker.

Men det er ikke alle gravide, der har den mulighed. I Silkeborg har driftige selvstændige f.eks. etableret en privat fødeklinik, men de fødende skal betale af egen lomme for at benytte tilbuddet. I andre dele af landet findes et privat tilbud slet ikke.

Venstre ønsker at styrke det frie valg for de fødende og etablere en ordning, som giver de fødende samme muligheder i hele landet – dog således, at det frie valg ikke må føre til en økonomisk udhuling af de offentlige fødselstilbud.

Forslag 3: 

Ret til to dages ophold på hospitalet efter fødslen
Det kan være en voldsom og omvæltende oplevelse at blive forældre til et nyfødt barn. Det kan medføre tvivl og spørgsmål, som forældre har behov for at kunne få svar på i 
trygge rammer med fagfolk som støtte.

Desværre er der store regionale og lokale forskelle på, hvor længe nybagte mødre kan opholde sig på hospitalet efter en fødsel. Derfor mener Venstre, at der er behov for at skabe ensartede regler, som giver de samme muligheder for en tryg fødsel uanset hvor i landet, man bor.

Forslag 4: 

En tryg start på forældrelivet med hjemmebesøg af kendt jordemoder og sundhedsplejerske
Det er vigtigt, at både det nyfødte barn og forældrene får en god start på deres nye liv. Der kan opstå mange episoder både under og efter fødslen, som man har behov for at drøfte med fagpersoner.

Selvom mange ser frem til at komme hjem i eget hjem med den nyfødte, så skal der stadig være adgang til at få kompetent rådgivning til f.eks. amning.

Forslag 5: 

Fødsels- og forældreforberedelse i mindre hold
Fødsels- og forældreforberedelse har en stor positiv betydning for det videre graviditets- og fødselsforløb. Det gælder særligt, hvis forældre har haft mulighed for at deltage i forberedelsen på mindre hold.

Kvinder, som har deltaget i fødsels- og forældreforberedelse i mindre hold, oplever i højere grad at være forberedt på eget fødselsforløb og opstart af amning, end kvinder, der slet ikke har deltaget eller har deltaget i større forsamlinger.

Deltagelse i fødsels- og forældreforberedelse medvirker desuden til, at gravide først henvender sig på fødegangen, når fødslen er mere fremskreden, hvilket er forbundet med bedre fødselsoplevelser.

Kvinder, som har deltaget i fødsels- og forældreforberedelse i mindre grupper, oplever at få mere ud af forberedelsen, end kvinder som har deltaget i større grupper. Desværre er muligheden for et forberedelsesforløb i mindre grupper i dag meget forskellig fra region til region.

Mindre grupper kan skabe mere tryghed og plads til, at kommende forældre kan sige, hvad de har på hjerte. Især for sårbare gravide er det endnu vigtigere at komme et sted, hvor man bliver set og føler sig mere tryg.

Forslag 6: 

Tilbud om screening af efterfødsels-reaktion til både mor og far
Efterfødsels-reaktioner er vanskelige at håndtere for den enkelte og for de pårørende familiemedlemmer. I de allerværste tilfælde kan det resultere i en dårlig start på livet for den nyfødte og sætte spor i barnets udvikling og det videre forældreskab. Derfor skal efterfødsels-reaktioner håndteres straks.

10-14 pct. af alle kvinder og 7-8 pct. af alle mænd får psykiske vanskeligheder i forbindelse med en fødsel i en sådan grad, at det kræver professionel hjælp.

Som udgangspunkt screener alle kommuner nybagte mødre for fødsels-depression, men det er lige så vigtigt at huske partneren.

I alt for mange tilfælde skal partnere, som har brug for behandling af deres efterfødselsreaktion, selv henvende sig til egen læge for at få en henvisning til f.eks. en psykolog.

Det er uhensigtsmæssigt, fordi for mange ikke har overskud til at kontakte egen læge og fortælle historien igen og måske også er i tvivl, om de har det skidt nok til den handling. Desuden kan gavnlige gruppetilbud ikke tilbydes gennem egen læge.

Forslag 7: 

Opmærksomhed på organiseringen af fødeområdet
En del af udfordringer på fødeområdet kan ses som konsekvens af de store fødesteder, som både fødende og personale ser som problematiske og utrygge. En del personale peger på, at koordinering forekommer besværlig på de større enheder, og at spændet mellem ledelse og medarbejdere er for stort.

Det påvirker både arbejdsmiljø, sygefravær og i det hele taget lysten til at arbejde på en fødeafdeling på et offentligt sygehus.

Venstre opfordrer på den baggrund regionerne til opmærksomhed omkring organiseringen af fødeområdet.